Privacyverklaring

Veilig en respectvol

Hier vind je de Privacyverklaring van VerbeterOnline.nl.

Korte versie: ik respecteer je privacy. Op mijn website maak ik alleen gebruik van functionele en analytische cookies, verder niets. Als je contact met mij zoekt bewaar ik je gebruikte contactgegevens, en als we zaken doen bewaar ik ook de officiële stukken voor de wet.

En dat is het eigenlijk wel! Hieronder volgt de officiële versie van de privacyverklaring.

Met vriendelijke groet, Navajo Broere

Privacyverklaring

VerbeterOnline.nl
Atensheerd 37
9737TB Groningen
KvK 70523673

Cookies

Op mijn website gebruik ik functionele en analytische cookies. De analytische cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google is uitgezet.

De ‘deel op Social Media’ functies van de website delen informatie met bv facebook nadat je zelf op de deelknop hebt gedrukt. Dit is nodig om überhaupt te kunnen delen.

Verwerking en opslag persoonsgegevens:

1) Je naam en contactgegevens (bij ZZP inclusief je bedrijfsnaam). Deze persoonsgegeven worden door jouw zelf verstrekt via het contactformulier, via e-mails of via de telefoon. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het informeren, verkennen, uitvoeren, afronden en evalueren van opdrachten.

Zonder verdere toestemming worden deze gegevens tot 5 jaar na de laatste opdracht bewaard i.v.m. opvolging, klachten, of wettelijke verplichtingen.

Alleen mét jouw toestemming kan het zijn dat ik na een opdracht wederom contact zoek over nieuwe samenwerking. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

2) Je bankgegevens zoals door jouw verstrekt als onderdeel van opdrachtbevestigingen / facturen voor de financiële / zakelijk kant van het aangaan en afronden van een opdracht. Deze vallen onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

3) Door jouw aangeleverde persoonsgegevens van derden als onderdeel van een opdracht. Denk aan benodigde inloggegevens o.i.d. Deze worden na het afronden van de opdracht vernietigd.

Verwerkersovereenkomsten

Ik heb verwerkersovereenkomsten met de externe partijen die een rol spelen in het verwerken of opslaan van persoonsgegevens die vallen onder de GDPR. Hieronder vallen o.a.

  • Google
  • Vimexx – hosting en mailaccount

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Als je gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact op met info@verbeteronline.nl.

Klacht indienen

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met mij op, of dien een privacyklacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Pin It on Pinterest